Jak dopadla Pětadvacítka?

Žádosti o kompenzační bonus za první období (od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020) lze stále ještě podávat. Čas na to máte až do 29. 6. 2020. V současné době již Finanční správa přijala téměř 500 000 žádostí z celkového počtu 700 000 OSVČ.

Kdo má nárok na další podporu?

Všichni živnostníci, jejichž činnost a tedy i příjmy, negativně ovlivnila vládní opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru v měsících květnu a červnu tohoto roku si mohou podat další žádost do 7. 8. 2020. Stejně jako u první vlny se i pokračování Pětadvacítky týká živnostníků, drobných podnikatelé, soukromých zemědělců, umělců, podnikajících studentů, živnostníků na rodičovské dovolené a dalších, kteří mají podnikání buď na hlavní, nebo na vedlejší činnost. Nově na kompenzační příspěvek dosáhnou i podnikatelé pracující na vedlejší činnost, kteří jsou zaměstnání v pedagogickém oboru nebo pracují jako dobrovolníci v pečovatelské službě. Stejně tak se kompenzace stane nově dostupnou také pro malé společnosti s ručením omezeným, které mají maximálně 2 společníky nebo jejichž vedení je tvořeno členy jedné rodiny. Podmínkou je, aby jejich podíl nebyl stanoven kmenovým listem a jejich obrat dosáhl v loňském roce minimálně 180 tisíc korun.

Jak dlouhé je druhé kompenzační období a o jakou částku lze žádat?

První období kompenzace skončilo 30. 4. 2020. To druhé na něj plynule navazuje a začíná hned 1. 5. 2020. Konec je plánován na 8. 6. 2020, kdy by mělo dojít k úplnému otevření všech provozoven a uvolnění všech zákazů. Stejně jako v první vlně i tentokrát mají živnostníci nárok na 500 Kč za každý den. Za celé období to znamená celkovou částku 19 500 Kč. Podmínkou pro získání příspěvku je pouze omezení podnikatelské činnosti způsobené opatřeními přijatými v souvislosti s koronavirem. Někomu se mohlo v oblasti podnikání dařit lépe než v předchozím roce, protože například přešel z vedlejší činnosti na hlavní nebo se své živnosti zkrátka věnoval intenzivněji. Jiný propad příjmů teprve očekává až v průběhu dalších měsíců, protože pracuje v oboru, který má zkrátka delší setrvačnost reakce na aktuální situaci. Není tedy potřeba dokladovat pokles příjmů, podstatné je omezení zakázek, případně úplné zrušení některých z nich v souvislosti s nejistotou na trhu a vládními represemi. Pro případ finanční kontroly v příštím roce si tedy schovejte důkazy a případně i připravte argumenty, kterými odůvodníte svoji žádost.

S jakými sociálními dávkami a příspěvky lze Pětadvacítku kombinovat?

Kromě ošetřovného na nezaopatřené dítě, o které mohu zažádat i OSVČ, je možné dostat společně s kompenzačním bonusem také starobní či invalidní důchod, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče či peněžitou pomoc v mateřství. Jestliže jako OSVČ či malá společnost s ručením omezeným máte i zaměstnance, je možné zažádat zároveň i o příspěvek z programu Antivirus na záchranu vámi vytvořených pracovních míst. Dobrou zprávou je, že stejně jako výše zmíněné příspěvky, ani kompenzační bonus nepodléhá zdanění. Nebudete jej tedy muset zahrnout do daňově uznatelných příjmů při vyplňování daňového přiznání za rok 2020.