U jakého druhu půjček lze zažádat o odklad?

Začátkem dubna letošního roku schválila vláda postup odkladu splátek závazný pro všechny bankovní i nebankovní poskytovatele půjček. Mimořádný odklad splátek je možný u úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Dlužník si může zároveň vybrat, zda využije u svého úvěru platnou dohodou o odkladu splátek uzavřenou při sjednání půjčky nebo dá přednost opatření plynoucímu z nového zákona, který právě nabyl účinnosti. Odložit splátky lze u hypoték, úvěrů od stavebních spořitelen, podnikatelských půjček, spotřebitelských úvěrů vedených u bank i nebankovních společností, splátkových úvěrů a dalších.

Kde si naopak splátky odložit nemůžete?

Zažádat o odložení nelze u kreditních karet, operativních leasingů, revolvingových úvěrů, kontokorentních úvěrů či úvěrů souvisejících s obchodováním na některém z kapitálových trhů (při využití pákového efektu). Splátky vám věřitel nebude moci odložit ani u půjček, u kterých jste již 26. března tohoto roku měli prodlevu ve splácení delší než 30 dní.

Kdo má šanci odklad získat?

Podat žádost mohou fyzické osoby, ale i firmy a živnostníci, kterým do života negativně zasáhly dopady opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Většina bank i nebankovních společností již zpřístupnily formuláře, jejichž prostřednictvím mohou klienti své žádosti posílat. Rozhodně tedy není možné najednou zničehonic přestat splácet. Abyste si mohli v platbách ulevit, musíte mít žádost schválenu. Splátky lze pozdržet o 3 nebo 6 měsíců, přičemž délku odkladu volí samotný klient již v rámci žádosti. Ke schválení odkladu přitom není potřeba žádným způsobem dokládat jeho oprávnění. Stačí pouze čestné prohlášení žadatele, že odklad splátek požaduje z důvodu negativních dopadů epidemie koronaviru. Dobrou zprávou je, že za odklad splátek v souvislosti se současnými vládními opatřeními si banky ani nebankovní ústavy nebudou od klientů brát ani korunu poplatku. Odložené splácení zároveň nepovede k záznamu v registru dlužníků.

Úroky budete platit pořád

Trochu horší zprávou je, že úroky z dlužné částky budou po dobu odkladu i nadále narůstat. Platit je však v současné době nebudete. Navýší se o ně celková dlužná částka a uhradit je budete muset v budoucnosti. Po uhrazení poslední platby jistiny, doplatíte i úroky, které přibudou za několik měsíců odkladu. O dobu odkladu se zvýší také celková doba splácení, počítat tedy musíte s tím, že budete svůj dluh splácet maximálně o půl roku déle. Přes všechny tyto nevýhody převažují pozitiva a odklad splátek využívají v hojné míře klienti většiny našich bankovních i nebankovních ústavů. Většina z nich hlásí již desítky tisíc přijatých žádostí. Dlužníci tak již odsunuli splátky za více než 100 miliard korun. Lidé nejvíce odkládají splátky u spotřebitelských úvěrů a hypoték.