Koho se žádost o ošetřovné pro OSVČ týká?

Zažádat o ošetřovné může výhradně podnikatel, který provozuje svoji živnost na hlavní činnost a kvůli mimořádným opatřením Vlády ČR ji v současné době nemůže provozovat. Další podmínkou je aktivní péče o školou povinné dítě do věku 13 let nebo nezaopatřené dítě do 26 let, které je v nějakém stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Stát může živnostníkovi přiznat ošetřovné také při péči o osobu, která je z důvodu svého zdravotního stavu závislá v nějakém stupni na pomoci další osoby a v běžných podmínkách je umístěna do některého ze zařízení sociální péče, které je v současné době dočasně mimo provoz.

Jakou částku můžete očekávat?

V současné době lze podat žádost o ošetřovné za měsíc březen zpětně. Formulář žádosti je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Čas na podání žádosti je od 1. 4. do 30. 4. 2020. V rámci 1. Výzvy bylo prozatím alokováno na tuto dávku 100 mil. Korun. Bude-li však potřeba, bude tato částka operativně navýšena. Výše dotace pro jednoho žadatele na den činí 424 Kč. Vzhledem k počátku vyhlášení nouzového stavu lze žádat o náhradu za období od 12. do 31. 3. 2020. Budete-li tedy žádat dávku za celou dobu platnosti vládních opatření, můžete dostat maximálně 8 480 Kč.

Jak lze žádost podat?

Přímo na webu MPO můžete vyplnit interaktivní formulář, který si poté můžete uložit ve formátu PDF. Tento soubor je potřeba doručit do kanceláře MPO. Vybrat si můžete z několika způsobů:

  1. E-mailem, u něhož vložíte PDF soubor do přílohy a odešlete jej na adresu fpmpo20@mpo.cz. Do předmětu zprávy je potřeba uvést fpmpo20.
  2. Máte-li k dispozici datovou schránku, můžete vyplněný formulář zaslat do datové schránky MPO wnswemb. Do předmětu zprávy je opět potřeba uvést fpmpo20.
  3. Papírově na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1. V tomto případě musí být obálka označena fpmpo20.

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit na váš živnostenský úřad, který by vám měl pomoci a zodpovědět všechny vaše dotazy související s touto mimořádnou dávkou. Samozřejmě chcete-li, aby byla vaše žádost zpracována co nejrychleji, měli byste ji podat některou z elektronických cest. Bude-li nouzový stav trvat i nadále a o své dítě se budete muset doma postarat i v měsíci dubnu, bude potřeba opět v květnu podat novou žádost zpětně.

Zdroj: Web MPO