S jakými úvěrovými registry se u nás můžete setkat?

Jádro tvoří 3 základní rejstříky shromažďující úvěrové informace o fyzických osobách využívané drtivou většinou finančních institucí. Patří mezi ně:

 • BRKI (Bankovní registr klientských informací)
 • NRKI (Nebankovní registr klientských informací)
 • SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům)

Česká národní banka navíc vede také registr sumarizující informace o podnikatelských subjektech nazvaný Centrální registr úvěrů.

Jak se nedostat do BRKI?

Jedině tak, že si nikdy nevezmete úvěr u banky. To je ale u většiny fyzických osob málo pravděpodobné. Na druhou stranu pro pozdější lepší podmínky při žádosti o bankovní úvěr je lepší v registru BRKI již figurovat. Samozřejmě v pozitivním slova smyslu. V BRKI jsou shromažďovány informace o konkrétním úvěrovém vztahu mezi bankou a jejím klientem, tedy například o:

 • platební morálce klienta banky,
 • o druzích úvěrů, které dotyčný čerpal,
 • o výši bankovní půjčky a splátek,
 • o době splácení,
 • o případných potížích se splácením,
 • a podobně.

I v případě, že si vezmete drobný úvěr a ten řádně splatíte, získá o vás banka cenné informace, které později může použít při žádosti například o hypotéku. Její vyřízení pak může být mnohem rychlejší a nabízené podmínky výhodnější. Ani drobných půjček a spotřebitelských úvěrů se tedy nemusíte bát, dokonce vám mohou z dlouhodobého hlediska pomoci ke zlepšení vaší úvěrové historie. Dobře byste ale měli zvážit, zda je budete schopni řádně splatit.

Nezaplacená složenka k záznamu v BRKI nevede

Často se stává, že někteří lidé se obávají toho, že se dostanou do registru dlužníků za pouhé opomenutí zaplacení například složenky za elektřinu. To se ale registru BRKI netýká. Ten monitoruje vztah mezi bankou a klientem. Negativní záznam v tomto rejstříku tedy můžete získat až v situaci, kdy opravdu nezaplatíte bance měsíční splátku. Právě jedenkrát za měsíc jsou totiž databáze v BRKI aktualizovány.

Údaje v NRKI jsou archivovány až 4 roky

Záznam v Nebankovním registru klientských informací získáte i jen pouhou žádostí o nebankovní úvěr. V tom případě bude tato informace archivována půl roku. Jakmile si již půjčku u nebankovní společnosti sjednáte a začnete platit, informace o tom zůstane v NRKI až 4 roky. To ale není vůbec problém, jestliže platíte včas a dostojíte všem svým závazkům. Do databáze NRKI se vaše jméno dostane v případě, kdy si sjednáte například:

 • nebankovní spotřebitelský úvěr
 • leasing na auto
 • rychlou nebankovní půjčku do výplaty
 • P2P půjčku
 • SMS půjčku
 • americkou hypotéku
 • nebankovní půjčku bez doložení příjmů
 • půjčku bez registru
 • online půjčku
 • a další druhy nebankovních úvěrových produktů

Společnosti poskytující nebankovní půjčky si pak v rejstříku mohou ověřovat důležité informace o svých potenciálních klientech, tedy žadatelích o půjčku. Rychle uvidí jejich:

 • historii splácení předchozích nebankovních půjček
 • bonitu
 • údaje o smlouvách s věřiteli
 • důvěryhodnost
 • detailní údaje o realizovaných i nerealizovaných úvěrových kontraktech
 • plnění závazků
 • velikost předchozích úvěrů a výši splátek
 • dobu splácení jednotlivých půjček
 • a podobně

Stejně jako v případě registru BRKI má na žadatele o nebankovní půjčku pozitivní dopad jakýkoliv zápis v NRKI, který skončil kladně. To znamená, že všechny své předchozí půjčky platit včas a dodržoval splátkový kalendář. To může v budoucnu pomoci k tomu, že se nebankovní společnosti budou k dalším žádostem o úvěr stavět mnohem vstřícněji. Na rozdíl od bank je ale tento typ poskytovatelů ke svým klientům v mnohém benevolentnější, proto se není třeba obávat ani drobného zaškobrtnutí v podobě několikadenního zpoždění se zaplacením splátky.

Registry SOLUSu jsou na rozdíl od BRKI a NRKI negativní

Co to znamená? Jednoduše to, že pokud v nich již jednou vaše jméno bude figurovat, pravděpodobně jste nesplnili v minulosti některé své závazky týkající se půjček. SOLUS je sdružení, které provozuje hned 2 registry:

 • Registr fyzických osob (Registr FO)
 • Registr právnických osob a fyzických podnikajících osob (Registr IČ)

V rámci zjednodušení jsou oba často hovorově označovány jako registr Solus. Špatnou zprávou je, že kromě bank a nebankovních institucí pokrývá toto sdružení také některé dodavatele energií a služeb spojených s telekomunikací, tedy například i telefonní operátory. Jakmile tedy nezaplatíte včas fakturu za telefon nebo přehlédnete složenku za elektřinu, do registru Solusu se dostanete. Ale ani to není tak jednoduché. Jedna faktura obvykle záznam nedělá. I když…

Kdy se objevíte v registrech Solusu?

V případě bankovní či nebankovní půjčky teprve tehdy, když nezaplatíte 3 po sobě následující splátky s minimální hodnotou 500 Kč. Jste-li ale na počátku úvěrové smlouvy stačí k tomu pouhé splátky dvě. Na konci pak dokonce jedna, která bude alespoň 30 dní po splatnosti. V tomto případě je tak již velice snadné se do registru dostat. Záznamy jsou v registrech Solusu navíc stejně jako v BRKI a NRKI aktualizovány jednou do měsíce a v případě bankovních či nebankovních úvěrů archivovány plné 3 roky.

K čemu jsou údaje v registru CERD?

K ničemu. K někomu se možná dostala informace o dalším registru nazvaném CERD (Centrální registr dlužníků České republiky), který byl spuštěn jako soukromý projekt v roce 2005. Přestože shromažďuje podobné informace jako předchozí 3 registry, nejsou údaje z něho bankovními i nebankovními institucemi využívány. CERD navíc ani s jedním z ostatních registrů nekooperuje, proto neobsahuje všechny dostupné informace a o kvalitě jeho výstupů lze minimálně spekulovat.

Jak zjistit, jaké informace jsou o vás vedeny v registrech dlužníků?

Jednoduše si podejte žádost o výpis. To v případě registrů BRKI a NRKI můžete provést online na webu www.kolikmam.cz a bude-li vám stačit elektronická verze výpisu, zaplatíte za ni pouze 180 Kč. V případě, že byste rádi měli informace vedené o vás v registrech dlužníků černé na bílém, tedy v papírové podobě, připravte si 300 Kč. Informace o klientech bankovních i nebankovních institucí se také v jednotlivých registrech liší.

V registrech BRKI a NRKI je o fyzických osobách vedena zhruba stejná skladba informací:

 • Osobní údaje (jméno, datum a místo narození, rodné číslo, země původu, apod.)
 • Informace o uzavřených i neuzavřených úvěrových smlouvách
 • Údaje o půjčkách v bance (výše úvěru, historie splácení, počet smluv, doba splácení, apod.)
 • Způsoby zajištění úvěru (nemovitostí, ručitelem, apod.)
 • Pozitivní úvěrová historie (včasné splácení)
 • Informace o výši příjmu klienta
 • Aktuální situace (případné další rozjednané žádosti o jiné půjčky)

V registrech Solusu, tedy FO a IČ jsou vedeny:

 • Osobní údaje – podobně jako v NRKI a BRKI
 • Údaj o existenci nesplaceného dluhu
 • Data, kdy, případně jak byl dluh uhrazen či zda stále trvá

V registrech Solusu nelze nalézt detailní a citlivé informace o dlužnících, například výši jejich příjmu a detailní splátkový kalendář konkrétních dluhů. Objevují se zde výhradně informace o tom, že konkrétní dluh někdy vznikl.

Jak přistupovat k půjčkám, abyste nezískali negativní zápis v registrech?

Především zodpovědně. Kromě pečlivého prověřování konkrétní nabídky je také dobré zvážit předem, zda půjčku vůbec potřebujete. Uvažujete-li o půjčce na něco, co není nezbytně nutné a vlastně to ani nechcete, ale rádi byste pouze udělali dojem na sousedy, zakládáte si na budoucí problém. Aby vaše půjčky byly vždy smysluplné, odpovězte si při jejich sjednávání na několik otázek:

1. Budu si s ohledem na svoji současnou ekonomickou situaci moci dovolit splácet půjčku?

To samozřejmě souvisí s objektivním posouzením svých aktuálních příjmů a výdajů. Jestliže vám zbývá měsíčně suma stranou, kterou si můžete dovolit investovat do půjčky, jděte do toho. Je-li tomu naopak, na půjčku raději zapomeňte.

2. Porovnáte všechny parametry půjček a jste schopni posoudit jejich výhodnost?

Jestliže pracujete u nabídek půjček pouze s úroky, můžete se dočkat nemilého překvapení v podobě dalších poplatků navíc. Zajímejte se i o ně a chtějte znát celkové RPSN, tedy veškeré roční náklady na půjčku včetně úroků a poplatků.

3. Rozumíte všemu, co ve smlouvě o půjče podepisujete?

Předtím, než se zavážete k úvěru, měli byste mít jasno ve všech jeho podmínkách. Jestliže vám není něco jasné, nebojte se zeptat. Většina poskytovatelů půjček má k dispozici tým kvalifikovaných finančních poradců, který vám vše rád ozřejmí.

4. Přemýšlíte i do budoucna?

Co když náhodou přijdete o práci? Anebo budete dlouhodobě nemocní a nebudete schopni svoji půjčku splácet? Když si berete nový úvěr, zamyslete se i nad možnými budoucími situacemi a raději jej zajistěte například pojištěním.

5. Nehrozí vám díky další půjčce ztráta střechy nad hlavou?

Jestliže nebudete schopni splácet další půjčku, exekutoři si na vás rádi smlsnou. V lepším případě se můžete těšit na nutnost vyhlášení insolvence. Dejte si na to pozor a máte-li půjček více a potřebujete-li zároveň další prostředky, vydejte se raději cestou konsolidace půjček.