K nejmenším živnostníkům je stát nejvíce benevolentní

Kontrola oprávněnosti žádostí o příspěvek se bude v nejmenší míře týkat drobných živnostníků, kteří žádali o příspěvek v programu Pětadvacítka. Vyhověno bylo více než 500 000 OSVČ a kontroly oprávněnosti podání žádosti lze očekávat pouze ve výjimečných případech. Především v těch, kdy může na straně finanční správy vzniknout vážné podezření na zneužití dávky, tedy dojde-li ve srovnání s předchozím rokem k výraznému navýšení tržeb živnostníka, u nichž se dá předpokládat, že vznikly v souvislosti s koronavirem a zároveň mu byla dávka přiznána. Kontroly ve zvýšené míře mohou očekávat také živnostníci, kteří požádali o ošetřovné. To spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a na případné zneužití dávek se hodlá detailně zaměřit.

Státní půjčky pro podnikatele pod drobnohledem

Na o něco přísnější kontroly se musí připravit také žadatelé o bezúročné podnikatelské půjčky z programů COVID I, II. Stát posoudil žádosti jako oprávněné pro více než 1 600 subjektů a záštitu nad jejich vyplácením převzala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). V rámci kontrol úspěšných žadatelů bude posuzováno především to, zda podnikatel prostředky investoval na účel, který uvedl v žádosti. S kontrolami musí v budoucnu počítat také podnikatelé, kteří zažádají o půjčku v rámci chystaného programu COVID III.

Zřejmě nejpřísnější kontroly se chystají na úspěšné žadatele, kteří prostředky získali v programu Antivirus

Cílem dotačního programu Antivirus je zachování maximálního počtu ohrožených pracovních míst tím, že jsou zaměstnavatelům, kteří nemohli v době koronakrize plně vyrábět, částečně hrazeny náklady spojené s platbou na zaměstnance. Tak zvaný kurzarbeit nabízí nejvýraznější možnost zneužití, proto se chystají kontroly u všech téměř 63 000 firem, které získaly prostředky na udržení pracovních míst pro více než 500 000 svých zaměstnanců. Kontroly v rámci tohoto dotačního programu v současné době již probíhají a vzhledem k předpokládanému počtu revidovaných firem lze předpokládat, že v brzké době jen tak neskončí. Nejprve jsou na řadě větší firmy a cílem prověřování je především dodržování pravidel dotace, tedy vyplácení příspěvku na mzdu zaměstnance, který je u konkrétního zaměstnavatele opravdu zaměstnán, není ve výpovědní lhůtě, ani nebyl propuštěn. Při zjištění jakéhokoliv pochybení ze strany zaměstnavatele, včetně přestupků proti pracovnímu právu, bude tento nucen celý příspěvek nebo jeho část, dle závažnosti prohřešku, vrátit.