Stát se snaží přispět k menšímu zatížení svých občanů mnoha způsoby

Máte-li v současné době potíže se splněním své daňové povinnosti, máme pro vás dobrou zprávu, stát se snaží svým občanům vyjít vstříc. Přestože daně neodpustí přímo, nabízí některá opatření, která mohou odsunout jejich placení a tedy přesunout finanční zatížení na dobu, kdy již bude mít většina poplatníků stálý příjem a nebude tedy řešit otázku přežití. Mezi opatření, jimiž se stát snaží vyjít svým občanům vstříc, patří zejména:

  • Prodloužení lhůt pro některá daňová přiznání. Pro všechny plátce daně, kteří o to individuálně zažádají.
  • Prominutí pokut za opožděné podání daňových přiznání. Týká se také správních poplatků placených Finanční a Celní správě. Zažádat o odpuštění sankcí však musíte do 31. 7. 2020.
  • Posečkání s úhradou daně nebo zažádání o splátkový kalendář. V případě vyhovění individuální žádosti se odpouští správní poplatky spojené s touto změnou.
  • Snížení daňových záloh nebo jejich úplné odpuštění.

Jaké praktické dopady pro daňové poplatníky lze očekávat?

Termín pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a vyúčtování srážkové daně za rok 2019, které by za obvyklých podmínek bylo nutné podat do 1. 4. 2020, se odkládá až na 1. 7.2020. Prodloužení termínu je automatické. I pokud když žádost, nemusíte se tedy obávat žádných sankcí. Plošné prominutí se týká také červnových záloh na daň z příjmů pro plátce DPH. Samotnou daň ale nakonec stejně uhradíte, jen později. Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí mělo být nejprve také odložen na 31. 7.2020, později ale byla zrušena i samotná daň s účinností až do prosince 2021.

Vstřícné kroky pocítí i podnikatelé

Radovat se mohou zejména plátci DPH, kteří mají za povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, což je druh daňového tvrzení, které však nenahrazuje daňové přiznání, ale má sloužit jako nástroj k odhalování daňových podvodů. Pozdě dodaná kontrolní hlášení v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 budou automaticky zbavena sankcí až do výše 1 000 Kč. Vznikne-li vám v této souvislosti vyšší pokuta, lze ji prominout také, ale na základě individuální žádosti. Po trvání stavu nouze a následující 3 měsíce je také pozastavena povinnost evidence tržeb vyplývající ze zákona č. 137/2020 Sb. V souvislosti s tím byly také pozastaveny některé plánované úpravy, jako například hojně diskutovaná úprava DPH u piva. Všechny fyzické i právnické osoby navíc budou moci uplatňovat svoji daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. To znamená, že ztrátu na dani realizovanou v roce 2020, bude možné odečíst od základu daně za období 2019 2018. Díky tomu lze získat zpětně daň zaplacenou za tyto roky. Pro využití této možnosti však bude nutné podat zpětně dodatečné daňové přiznání za inkriminované roky.