Příspěvek nebude vyplácen plošně

Aby mohla Osoba samostatně výdělečně činná požádat o mimořádný jednorázový příspěvek 25 000 Kč, musí splnit jen několik kritérií, což dokládá čestným prohlášením. Jde především o uzavření provozovny či omezení výkonu činnosti, péče o dítě či jiné překážky v práci, omezení poptávky po službách nebo nařízená karanténa. V současném krizovém období tyto podmínky splní téměř každý. Žádat můžete i v případě, že jste OSVČ na vedlejší činnost nebo jste podnikání vzhledem k současnému stavu unáhleně přerušili v období od 1. 9. 2019 včetně.

Kdo na příspěvek nemá nárok?

Všichni, kteří začali podnikat až po 13. 3. 2020 včetně. Zrovna tak nemohou zažádat ani podnikatelé, kteří jsou zároveň zaměstnání na HPP a mají tedy zajištěn stálý příjem. Jestliže dostáváte podporu v nezaměstnanosti, můžete si na pětadvacítku také nechat zajít chuť. Pozor by si měli dát i živnostníci, kteří zároveň pracují na DPP nebo DPČ a jejich příjmy dosáhly za měsíce více než 10 000 Kč (resp. 3 000 Kč) a zaměstnavatel tedy za ně musel zaplatit zdravotní pojištění. Požádat nemohou ani osoby pobírající pomoc v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení.

Kdo naopak zažádat může, ačkoliv to nepředpokládá?

Souběžně s jednorázovou podporou pro OSVČ lze získat i příspěvek na ošetřovné či nemocenské. Stejně tak mohou požádat osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství či další sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, přídavky na děti a podobně. O podporu se mohou přihlásit také starobní nebo invalidní důchodci. OSVČ zároveň nemusí až do srpna 2020 platit ani zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění.

Kdy a jak lze zažádat?

Žádost je potřeba podat na finančním úřadě, pod který spadáte, případně elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo Daňového portálu. Zaslat ji budete moci také poštou nebo e-mailem pro tento případ dokonce i bez elektronického podpisu. Nejpozději můžete o bonus zažádat 29. 6. 2020 včetně. Po tomto termínu nárok jednoduše propadne. Výplata bude prováděna výhradně převodem na bankovní účet. Dobrou zprávou pro všechny dlužníky je fakt, že bonus nepodléhá výkonu exekuce. Již nyní se ale spekuluje o podobném příspěvku i za měsíc květen. Jaká bude jeho výše a podmínky vyplácení je ale zatím bodem diskuzí.

Jak bude na jednorázový příspěvek pohlíženo z hlediska státní správy?

Dobrou zprávou je, že jednorázový bonus nebude zdaněn. Není jej tedy nutné zahrnout v ročním vyúčtování do daňově uznatelných příjmů. Zároveň s ním není spojena ani platba zdravotního a sociálního pojištění. Přemýšlíte-li, že svoji živnost na dobu trvání pandemie a vládních restrikcí znemožňujících vám podnikat pozastavíte a jednoduše se přihlásíte na Úřad práce jako Uchazeč o zaměstnání, měli byste vědět, že v měsíci, v němž vám bude kompenzační bonus vyplacen, vám nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zároveň je tento bonus započitatelným příjmem pro stanovení nároku na pomoc v hmotné nouzi a výši podpory.