Jaká pravidla jsou oběma produktům společná?

Bankovní i nebankovní společnosti poskytující půjčky musí bezpodmínečně disponovat platnou licencí od České národní banky. Každý seriózní zprostředkovatel půjčky by ji měl být schopen na vyzvání předložit. Pokud se bude zdráhat, je velká pravděpodobnost, že jste narazili na podvodníka a jděte raději o dům dál. Bankovní i nebankovní společnosti musí podle výše zmíněné novely zákona prověřit každého žadatele a jeho finanční možnosti. Jde například o jeho přítomnost v některém z rejstříků dlužníků či doklad o jeho pravidelných příjmech.

Nebankovní finanční instituce bývají při prověřování svých klientů benevolentnější

Již v tomto bodě lze vysledovat první rozdíl v přístupu bank a nebankovních společností. Zatímco banky své klienty žádající o půjčku prověřují důkladně, mnohé nebankovní společnosti dokážou přimhouřit oko a poskytnout půjčku i žadatelům, kteří již na svém kontě mají nějaký ten škraloup. Z novely zákona mezi jinými vyplynula i pevně koncipovaná struktura pro poskytování informací o úrocích a celkových nákladech na půjčku, která je opět závazná jak pro bankovní, tak i nebankovní společnosti.

Jaké rozdíly lze mezi bankovní a nebankovní půjčkou vysledovat?

Rozdílů mezi nebankovními a bankovními půjčkami je stále ještě celá řada. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Nižší náklady na půjčku v bance

Asi nejdůležitější diference mezi bankovními a nebankovními půjčkami spočívá v tom, že v bance si stále ještě můžete půjčit levněji. Bankovní domy nabízí obvykle nižší úrokové sazby a vyžadují za zřízení půjčky menší poplatky Při porovnávání bankovních a nebankovních úvěrových produktů se však raději zaměřte na roční procentní sazbu nákladů RPSN, která sumarizuje všechny náklady, které za půjčku vynaložíte.

  • Delší a důkladnější prověřování a přísnější podmínky v bance

Banky své žadatele o půjčku důkladně prověřují. Zvládnete-li ale projít únavným procesem nekonečného dokládání svých příjmů i bezúhonnosti, můžete se dostat na opravdu zajímavé podmínky půjčky. Obecně platí, že čím více za půjčku zaplatíte, tím menší prověřování vás čeká.

  • U nebankovní společnosti získáte půjčku rychleji

Díky zdlouhavému prověřování se k penězům v bance můžete dostat až za několik dní či týdnů. Nebankovní poskytovatelé jsou tuto dobu schopni zkrátit až na několik hodin či minut. Bonita klienta je pro nebankovní poskytovatele úvěrů sice také velice důležitá, v tomto sektoru však narazíte také na nebankovní půjčky, které lze získat velice jednoduše bez dokládání příjmů a prověřování rejstříků dlužníků. Získání půjčky také zrychlí možnost jejího sjednání online, mnoho nebankovních poskytovatelů půjček totiž nabízí své služby na internetu.