Vysoká teplota snižuje produktivitu

Musíte-li se soustředit na práci v kanceláři, jejíž rozpálené stěny ovlivňují vnitřní klima tak, že jeho teploty dosahují k 30 °C či je dokonce převyšují, není to nic příjemného bez ohledu na to, zda máte trvalý pracovní poměr nebo pracujete na dohodu. Nehledě na to, že horko na pracovišti může mít negativní vliv na vaše zdraví. Jaké povinnosti má zaměstnavatel a jak by vám měl pobyt na pracovišti usnadnit? Podmínky práce za ztížených podmínek jsou upravovány Zákoníkem práce, tedy zákonem č.262/ 2006 Sb. a upřesněny pak nařízením vlády č. 361/2007. V souladu s touto legislativou má zaměstnanec pracující v nevyhovujících teplotních podmínkách nárok na ochranný nápoj, který by měl pokrýt jeho ztrátu tekutin po dobu pracovní směny.

Pracovníci s vysokým energetickým výdejem mají nárok na ochranný nápoj již od 26 °C

Lidé pracující u vysokých pecí, rozpálených lisů, svářeči, soustružníci a další namáhavé profese v provozech s vysokou teplotou mají nárok na ochranný nápoj již za podmínek, kdy teplota na pracovišti dosáhne 26 °C. Ostatním méně namáhavým profesím včetně prací vykonávaných v kanceláři vzniká nárok na ochranný nápoj až v momentě, kdy teplota na pracovišti přesáhne 31 °C. Přičemž za ochranný nápoj může být považována i kohoutková voda. Standardně by zaměstnanci pracující v extrémních klimatických podmínkách měli dostat alespoň slabě mineralizovanou vodu s obsahem cukru do 6,5% a alkoholu do 1 %. Její množství by mělo pokrýt ztrátu tekutin za směnu. Standardně se počítá s 1,5 litry na 8 hodin. Pro osoby pracující v trvalé zátěži teplem spadající do kategorie 4 je v souladu se zákonem č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví poskytován ochranný nápoj nahrazující ztrátu tekutin až 2,5 litru za 8 hodinovou směnu.

Vhodný ochranný nápoj doporučí lékař

Jestliže teplota v kanceláři dosáhne 36 °C má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávky a vystřídání. V extrémních případech může pracoviště i opustit, přičemž neodpracovanou směnu mu zaměstnavatel musí uhradit. Konkrétní složení ochranného nápoje by měl zaměstnavatel konzultovat s lékařem, s nímž má uzavřenu smlouvu na poskytování pracovně-lékařských služeb. Ten by měl pro konkrétní profesi doporučit vhodný ochranný nápoj a pitný režim. Jiný bude pro kancelářské práce, jiný například pro režim na stavbě či hutní provoz. V některých případech tak zaměstnanci mohou obdržet i iontové nápoje či minerální vody se speciálním složením, které mají v horkém počasí podpořit jejich soustředěnost na práci.

Zaměstnavatel může místo ochranného nápoje poskytnout zaměstnanci příspěvek

Nechce-li nebo nemůže-li zaměstnavatel řešit hromadný nákup ochranných nápojů pro své zaměstnance, může tuto svoji povinnost naplnit také poskytnutím příspěvku na ochranné nápoje. Ty by měly být zaměstnanci zkonzumovány v průběhu pracovní směny, což lze ale jen složitě ohlídat. V případě, kdy se zaměstnavatel své povinnosti poskytnout ochranné nápoje vyhýbá a neplní ji, mohou zaměstnanci podat podnět k prošetření nejlépe ne nejbližší pobočku Inspektorátu práce nebo Krajskou hygienickou stanici.