Kdo je finanční arbitr?

Finanční arbitr spadá svojí agendou přímo pod státní správu. Jde o rozhodčí orgán, který je však mimosoudní a jeho hlavním zaměřením je řešení sporů mezi běžnými občany a finančními institucemi, které jim poskytují půjčky, pojištění, hypotéky, spoření, běžné účty a další finanční služby. Výsledkem práce finančního arbitra je pravomocný nález, který lze účinností přirovnat k rozsudku soudu.

Jak to chodí u finančního arbitra?

Pokud se však některé straně nález finančního arbitra nelíbí, může ho napadnout u soudu a tím je zahájeno běžné soudní řízení. Za zahájení řízení se u finančního arbitra na rozdíl od soudu neplatí žádné poplatky, a proto se na něj mohou obrátit i například dlužníci, kteří nemají peníze nazbyt a po kterých chtějí věřitelé například nadstandardně vysoké úroky. Finanční arbitr je tak jakýmsi vyrovnávacím prvkem mezi finančními ústavy a jejich klienty, kteří jsou obvykle v pozici slabšího.

Chcete zahájit řízení prostřednictvím finančního arbitra?

Pak si stáhněte a pravdivě vyplňte formulář, který je k tomuto účelu určen. Právě a pouze na váš popud totiž může být řízení zahájeno. Důležité je ale vědět, že finanční arbitr může řešit spory týkající se finančních prostředků do maximální výše 50 000 euro, tedy zhruba mál před 1,2 milionu korun. Na druhou stranu se ale zavazuje k tomu vyřešit je do 30 dnů od doby, kdy bylo řízení zahájeno.

Co všechno spadá do kompetence finančního arbitra?

Finanční arbitr může řešit spory týkající se například:

 • Spory vzniklými při převodu finančních prostředků.
 • Problémy spojenými s používáním platebních karet.
 • Nesrovnalostmi v elektronickém bankovnictví.
 • Plateb kreditní či debetní kartou, která byla klientovi ukradena.
 • Nenadálého zmizení finančních prostředků z internetového bankovnictví.
 • Neoprávněného výběru z bankomatu ukradenou platební kartou.
 • Inkasní formy plateb.
 • Opravných zúčtování.

V oblasti spotřebitelských úvěrů a půjček jako takových se na finančního arbitra můžete obrátit, dostanete-li se do sporu o:

 • Výši poplatků plynoucí ze smlouvy o úvěru.
 • Výpočet RPSN či výši úroků úvěru.
 • Smluvní pokuty plynoucí z porušení smluvního ujednání o úvěru.
 • Posouzení vaší úvěruschopnosti.
 • Výši sankcí za předčasné splacení úvěru.
 • Platnost odstoupení od smlouvy o půjčce.

Naopak do kompetence finančního arbitra nepatří například rozpory z oblastí:

 • spoření (kromě stavebního),
 • **pojištění (kromě životního), například úrazové pojištění, havarijní pojištění, pojištění nemovitosti, apod.,
 • ochrany osobních údajů,
 • spadajících do kompetence obecných soudů,
 • ochrany osobnosti.

Finanční arbitr není kompetentní řešit ani spory s institucemi mimo území Evropské unie. Přesto se na něj i v těchto případech neváhejte obrátit. Může vám alespoň poradit a nasměrovat vás k dalšímu řešení, které bude ve váš prospěch. A to vše úplně zadarmo. Proto, nejste-li si jisti, zda váš spor do kompetencí finančního arbitra spadá, rozhodně se neobávejte ho oslovit alespoň s dotazem či žádostí o radu. Učinit tak můžete prostřednictvím online formuláře.

Pokud nebude v jeho silách vám pomoci, nasměruje vás alespoň na některou z dalších institucí, kterými mohou být například v případě řešení sporů s telefonními operátory Český telekomunikační úřad, v případě problémů s obchodníkem Česká obchodní inspekce anebo v případě sporu s dodavateli energií Energetický regulační úřad.

S čím se klienti na kancelář finančního arbitra nejčastěji obracejí?

Jak již bylo zmíněno, finanční arbitr je oprávněn vydávat své pravomocné nálezy v oblastech týkajících se:

 • úvěrů,
 • investic,
 • směnárenských služeb,
 • platebního styku,
 • stavebního spoření,
 • životního pojištění, apod.

Proto se na něj neváhejte obrátit, pokud vám chce poskytovatel například vypovědět platnou smlouvu o stavebním spoření, která je pro něho již nevýhodná, nebo pokud vám směnárna naúčtuje nepřiměřený poplatek za své služby či se dokonce dostanete do sporu s obchodníkem s cennými papíry. Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat i o platnosti smlouvy o životním pojištění anebo o výši srážek z platební transakce účtované bankou.

Kontakty na další instituce provádějící mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které nespadají do kompetencí finančního arbitra

 • Dostanete-li se do sporů v oblasti poštovních služeb či elektronické a telefonní komunikace, obraťte se na Český telekomunikační úřad, který je vám k dispozici na adrese:

Sokolovská 219,

Praha 9

190 00

tel.: 224 004 111

e-mail: podatelna@ctu.cz

Partyzánská 1/7

Praha 7

170 00

tel.: 255 715 585

e-mail: podatelna@eru.cz

Elišky Krásnohorské 135/7

Praha 1

110 00

Tel.: 602 273 096

e-mail: kancelar@ombudsmancap.cz

 • Mimosoudní spory týkající se poskytování právních služeb může rozhodovat Česká advokátní komora, kterou oslovíte na adrese:

Národní třída 16

Praha 1

110 00

e-mail: epodatelna@cak.cz

 • Oblasti, které nepřísluší ani jedné z výše zmíněných institucí, a týkají se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, řeší Česká obchodní inspekce, kterou lze kontaktovat na adrese:

Štěpánská 15

Praha 2

120 00

e-mail: adr@coi.cz

Jak předcházet sporům v oblasti úvěrů?

To záleží na tom, v jaké situaci se momentálně nacházíte. Ve všech případech ale platí, že pokud máte problémy s financemi, musíte s věřiteli komunikovat. Další kroky se pak liší podle okolností:

 • Máte v plánu vzít si v nejbližší době půjčku nebo spotřebitelský úvěr? Pak si včas zjistěte, zda náhodou nejste v některém z registrů dlužníků, případně jaké údaje jsou o vás vedeny. V případě nesprávných údajů, ihned kontaktujte toho, kdo je do registru zanesl. Nejčastěji se může jednat o banku nebo nebankovního poskytovatele půjček.

 • Nemáte na splátku úvěru? Pak ihned kontaktujte vaše věřitele a snažte se dohodnout na dočasném odložení splátek eventuelně úpravě splátkového kalendáře tak, aby lépe vyhovoval vašim momentálním finančním poměrům.

 • Berete-li si půjčku, měli byste mít jistotu, že ji budete schopni splatit. Ať již z vašeho příjmu, který bude pro její uhrazení dostatečný, anebo alespoň v krajním případě z prodeje vašeho majetku.

 • Víte, že figurujete v registru dlužníků a již v minulosti jste měli potíže se splácením úvěrů? Pak se raději zaměřte a zlepšení finanční situace, například tím, že si najdete lépe placené místo, ale rozhodně si nepůjčujte další peníze, kterými byste uhradili předchozí půjčky.

 • Potřebujete upravit výši splátek? Obraťte se na svého poskytovatele úvěru a pokuste se mu změnu navrhnout. Pokud nebude ochotný na ni přistoupit, refinancujte svůj úvěr u jiného poskytovatele. Možná navíc získáte výhodnější podmínky.

 • Chcete mít za zády zákon a z něj plynoucí jistoty? Pak se nenechte přesvědčit k půjčce na živnostenský list. Tím byste se jednak zbavili poměrně výhodné pozice spotřebitele v souladu s definicí zákona o spotřebitelském úvěru a pak byste také přišli o možnost řešit případné spory vyplývající z takovéto smlouvy prostřednictvím finančního arbitra.