Prázdniny v evidenci tržeb až do konce roku 2020

Elektronická evidence tržeb je pro všechny podnikatele do konce roku 2020 přerušena. Znamená to, že se z této povinnosti nemusí nijak vyvazovat ani odhlašovat a tržby evidovat nemusí. Někteří z nich je však i nadále evidují. Povinnost bude ale znovu obnovena až 1. 1.2021, kdy budou muset začít opět evidovat ti, kteří tuto povinnost měli doposud, a nově se k nim přidají i podnikatelé spadající do 3. a 4. vlny zavádění. Počáteční plán spočíval pouze v nekontrolování evidence tržeb a neudělováním sankcí spojených s nezavedením EET, později však bylo přikročeno k úplnému pozastavení do doby po skončení nouzového stavu. Termín se ještě jednou protáhl a to až do konce tohoto roku. Toto datum je prozatím definitivní, uvidíme ale co přinese další vývoj.

Koho se bude týkat zavedení 3. a 4. vlny?

Profesí, které budou mít povinnost v lednu 2021 EET zavést je celá řada. Namátkou můžeme jmenovat například autoservisy, stavební firmy, zemědělce, lesníky, firmy zabývající se odpady, podnikatele pracující v oblasti pojišťovnictví, peněžnictví, nemovitostí, ale i dopravy a zpracování textilií, dřeva a papíru. Ti, kteří ještě povinnost elektronicky evidovat tržby nemají, by si měli vládní návrh dalšího zavádění EET prostudovat a zjistit včas, zda se jich bude tato povinnost nově týkat. Je lepší být včas připraven, než pak vše shánět na poslední chvíli.

Čekají podnikatele nově spadající pod EET nějaké výhody?

Stejně jako ti, kterým byla tato povinnost nařízena v předchozích vlnách, si i nově zahrnuté typy profesí budou moci uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmu fyzických osob. Její výše bude 5 000 Kč, což by mělo pokrýt náklady spojené s pořízením EET pokladny. U mnoha výrobků bude navíc nově snížena DPH (daň z přidané hodnoty) na 10 %. Týkat se to bude točeného piva, okolo něhož proběhly ještě před započetím koronavirové krize bouřlivé diskuze, dále některých služeb, například kadeřnictví, úklidu, opraven obuvi a oblečení, prodeje knih a dalších. V nižší sazbě DPH budou nově také služby spojené s péčí děti, seniory a zdravotně postižené.

Každé pravidlo má své výjimky

Nejinak je tomu i v případě EET. Od jeho zavedení budou osvobozeni podnikatelé se zrakovým postižením, firmy poskytující sociální služby, letečtí dopravci či provozovatelé hazardních her. V prosinci pak budou osvobozeni také prodejci kaprů.