Co se vlastně skrývá pod termínem mateřská?

V prvé řadě peněžitá pomoc v mateřství, která je vyplácena v podobě sociální dávky rodiči pečujícímu o právě narozené dítě vlastní nebo převzaté do náhradní rodinné péče. Jako mateřská se zároveň označuje také mateřská dovolená, která v případě narození jednoho dítěte trvá přesně 28 týdnů, u vícerčat pak 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou je potřeba nastoupit buď 6, nebo 8 týdnů před porodem a přesný termín si určuje sama těhotná žena.

Kdy vzniká na peněžitou pomoc v mateřství nárok?

Aby budoucí maminka měla šanci na to získat mateřskou, musí ve 2 letech předcházejících plánovanému nástupu na mateřskou dovolenou a počátku čerpání dávky odpracovat alespoň 270 dní. Tato doba je označována jako minimální doba účasti na nemocenském pojištění. Dobrou zprávou je, že na mateřskou má nárok v některých případech i žena, která momentálně přišla o práci, jestliže byla v době propuštění alespoň ve 3. měsíci těhotenství. Může totiž využít tzv. ochranné lhůty od zániku pojištění, která trvá plných 180 dní. Pokud stihne do této doby nastoupit na mateřskou, má nárok na výplatu peněžité dávky stejně jako kdyby byla zaměstnaná. V případě, že je těhotná žena evidována na ÚP a plánovaný nástup na mateřskou se již nevejde do této ochranné lhůty, nárok na výplatu mateřské automaticky zaniká. Nárok na výplatu peněžité podpory v mateřství mají také OSVČ, které si ale před nástupem na mateřskou dobrovolně platily nemocenské pojištění po dobu alespoň 180 dní.

Jak je to s nárokem na mateřskou a prací na dohodu nebo studiem?

V některých případech vzniká nárok na výplatu této dávky také matkám pracujícím na DPP (Dohoda o provedení práce). Týká se to těch žen, které si měsíčně na dohodu vydělají více než 10 000 Kč. Právě od této hranice výdělku za ně totiž zaměstnavatel musí již odvádět nemocenské pojištění. Díky tomu vzniká nárok na výplatu dávky. Samozřejmě musí být ale splněny další podmínky, především minimální doba účasti na nemocenském pojištění. Ve srovnání s běžným zaměstnaneckým poměrem zde však neplatí ochranná doba 180 dní. Plánujete-li odejít na mateřskou dovolenou přímo ze školy, máte smůlu, nárok na dávku vám nevznikne. Jestliže ale splníte podmínku účasti na nemocenském pojištění v předchozích 2 letech v minimální délce 270 dní například brigádami, v rámci nichž za vás zaměstnavatel platil nemocenskou, nárok na nemocenskou vám samozřejmě vznikne.

S jak vysokou dávkou peněžité pomoci v mateřství lze počítat?

Mateřská činí standardně 70 % z redukovaného vyměřovacího základu, který se počítá ze mzdy za poslední rok před nástupem na mateřskou. Její výše je ale dále upravována podle několika redukčních hranic. Nemusíte zoufat ale ani v případě, kdy vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká. Každý totiž automaticky dostane rodičovský příspěvek. Maminky, které měly nárok na mateřskou, jej dostávají až po ukončení vyplácení této dávky. Ty, které nárok na mateřskou nemají, dostanou při narození dítěte rodičovský příspěvek místo mateřské. Ten ale není vyplácen před narozením dítěte, ale teprve ode dne porodu.