Kdo může podat žádost?

O příspěvek mohou zpětně žádat všichni, kteří minimálně 4 ze 6 měsíců před vypuknutím krize a vyhlášením vládních omezení pracovali na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) a zároveň byli omezeni v jejím výkonu nebo jim bylo plně znemožněno práci vykonávat. Případně mohlo dojít k ukončení smlouvy ze strany zaměstnavatele. Jestliže jste však vedle DPP nebo DPČ vykonávali další činnost, například jste byli zaměstnáni, na příspěvek nárok nemáte. Takzvaný souběh se zaměstnáním je akceptovatelný pouze v případě pěstounů a dobrovolníků pečovatelských služeb nebo společníků s.r.o. subjektů, tedy drobných podnikatelů, kteří si díky nemožnosti podnikat museli najít brigádu.

O kolik lze zažádat?

Dohodáři, kteří nemohli pracovat, mohou podat žádost na kompenzaci ve výši 350 Kč za jeden den za období od 12. března do 8. června 2020. Maximální částka je tedy 31 500 Kč. Předpokládá se, že o příspěvek v plné výši by mohlo požádat něco málo nad 100 000 zájemců z řad nejohroženějších, tedy studentů, důchodců, matek na mateřské a podobně. Ti si v případě dohody o pracovní činnosti vydělají měsíčně nejčastěji mezi 3 000 Kč a 10 000 Kč.

Na peníze mají nárok i drobní podnikatelé

Podnikatelé, kteří si po nuceném uzavření provozovny našli brigádu a přivydělávali si na DPP nebo DPČ, aby nezůstali úplně bez prostředků, přizná stát kompenzační bonus ve výši až 500 korun za den za stejné období jako v případě klasických dohodářů. Nejvýše tedy mohou tito lidé dostat 44 500 korun. Zažádat bude možné zpětně, nejpozději do konce 3. měsíce po nabytí platnosti novely zákona. Kompenzace navíc bude rozšířena i na společníky v drobných s.r.o podnicích, kteří prozatím na žádný kompenzační bonus z důvodu souběhu podnikání s „prací na dohodu“ nedosáhli.

Co to bude znamenat pro státní rozpočet?

Náklady na pokrytí všech oprávněných žádostí o kompenzaci pro dohodáře budou pokryty ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což rozhodně přidělá vrásky komunálním politikům. Celková suma nutná na pokrytí žádostí je totiž odhadována na 2,1 miliardy korun. Z toho státní rozpočet přispěje více než 60 %. Zbylou půl miliardu budou muset ustát rozpočty obcí a necelých 200 miliónů pak rozpočty krajské. Současně se schválením kompenzačních příspěvků proto vláda navrhuje zvýšit také příspěvek pro obce o 50 korun na jednoho obyvatele. Zmiňovaná půl miliarda by tedy měla přitéct do obcí od státu ve formě dotací.

Kdo bude příspěvky vyplácet?

Prozatím se jedná o vládní návrh, který počítá se zapojením místně příslušných finančních úřadů. Musí tedy ještě projít parlamentem a schválením prezidenta. Žádost bude možné podat datovou schránkou, e-mailem nebo v rámci osobní návštěvy a společně s ní bude nutné doložit kopii DPP nebo DPČ, mzdové listy nebo potvrzení zaměstnavatele.