Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti stále ještě není v platnosti, ale…

Návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který připravilo Ministerstvo financí, prošel vládou, ale stále ještě čeká na své finální projednání v dolní komoře Parlamentu a navazujících institucích. Prozatím prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Přesto již i v této situaci lze uplatnit právo na neplacení daně z nemovitosti všemi, kteří si koupili nemovitost v období od prosince roku 2019 do současné doby. Vládní návrh zákona totiž daň z nabytí nemovitosti ruší se zpětnou platností. Datum, které se počítá za rozhodující, je to, které je uvedeno u vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud jste tedy nemovitost koupili od začátku prosince 2019 a daň jste již zaplatili, můžete zažádat o její zpětné vrácení.

Liberační balíček III posunul daňovou povinnost až na konec roku

V souladu s již schváleným vládním opatřením o posunutí povinnosti podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti do konce roku 2020 již osoby pořizující si v současné době novou nemovitost daň neplatí a její prominutí nemusí vůbec řešit. To v mnohém usnadňuje komplikované papírování, které je při koupi nové nemovitosti nezbytné. Co se ale stane, pokud návrh zákona schválen nebude? Papírování bude o to více. Někteří kupující by totiž museli daň doplatit a poté co vstoupí nový zákon v platnost teprve požádat o její vrácení. Tedy dvojnásobek práce. To by se ale ještě dalo zvládnout. Mnohem nepříjemnější komplikace by spočívala ve faktu, že kupující by musel zaplatit navíc 4% z tržní ceny nemovitosti.

Jak je to se zpětným účinkem?

Podle ministryně financí Aleny Schillerové budou z návrhu zákona profitovat zpětně všichni, kteří měli daň z nemovitosti splatnou do 31. března 2020. Jedná se tedy o skupinu lidí, kterým byla spolu s dalšími závazky odsunuta díky koronavirové krizi povinnost daň zaplatit až na konec srpna roku 2020. Pokud zákon vstoupí v platnost, nemuseli by tito kupující platit daň vůbec. Ti, kteří ji již pro jistotu zaplatili, si budou moci požádat o její vrácení na místně příslušném finančním úřadě. Detailní informace o postupu podání žádosti však ještě nebyly zveřejněny a stane se tak zřejmě bezprostředně před nebo po nabytí účinnosti nového zákona. Dojde-li ke schválení zákona v letošním roce, bude možné o vrácení přeplatku na dani zažádat až do 4. ledna 2027, přičemž přeplatek musí být v případě kladného posouzení žádosti vrácen maximálně do 30 dnů od podání žádosti.