Kde se můžete registrovat?

Jestliže ztratíte práci, máte na registraci čas 3 dny od posledního pracovního dne. Vybrat si můžete jakoukoliv pobočku Úřadu práce, která je nejblíže místa, v němž aktuálně pobýváte. Není tedy nezbytně nutné registrovat se na úřadě místně příslušném vašemu trvalému bydlišti. Dokonce nemusíte ani úřady obíhat osobně. Registrovat se můžete také prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu doplněného o ověřený elektronický podpis. Poslat nebo přinést na Úřad práce pak musíte vyplněné tiskopisy nazvané Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Nebudete-li si vědět rady s jejich vyplněním, navštivte úřad osobně, úředníci vám rádi vyjdou vstříc a s vyplněním vám pomohou.

Co budete k registraci potřebovat?

Při osobní návštěvě si sebou vezměte také občanský průkaz, případně cestovní pas, kterým prokážete svoji identitu a máte na něm uvedeno místo trvalého bydliště. Hodí se také doklad o ukončení pracovního poměru a potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání, například maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysokoškolský diplom. Budete-li chtít žádat také o podporu, nezapomeňte ani na zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění. Hodit se bude také potvrzení zaměstnavatele o výši průměrné mzdy a v případě, že jste byli OSVČ také doklad o době trvání důchodového pojištění.

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? A na jak dlouho?

Abyste dostali podporu v nezaměstnanosti, je potřeba v průběhu minulých 2 let odpracovat alespoň 12 měsíců, přičemž to nutně nemusí být v rámci jediného hlavního pracovního poměru. Počítají se i brigády a práce na dohodu, v rámci kterých za vás zaměstnavatel odváděl důchodové pojištění. Kromě práce se započítává také náhradní doba, kterou může být například rodičovská dovolená, studium, invalidní důchod, doba trvání pracovní neschopnosti, péče o závislou osobu a další. Doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti se pak liší v závislosti na vašem věku. Jestliže je vám méně než 50 let, máte nárok na podporu pouze po dobu 5 měsíců. Ve věku nad 50 let pak tato doba roste až na 8 měsíců a lidem starším 55 let bude stát vyplácet podporu dokonce po dobu 11 měsíců. Nárok na ni ale ve všech případech ztratíte, jestliže jste v předcházejícím půlroce opustili zaměstnání po výpovědi za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. Úřad práce je povinen vám zprostředkovat zaměstnání, jestliže se vám však podaří si jej najít vlastním přičiněním, musíte úřadu nástup do nové práce oznámit nejpozději do 8 dnů.

S jakou výší podpory můžete počítat?

To se odvíjí od výše vaší poslední mzdy. V průběhu prvních 2 měsíců máte nárok na 65 % vašeho čistého měsíčního příjmu, další 2 měsíce pak na 50 % a zbylou dobu vám stát bude vyplácet 45 % čisté mzdy z předchozího zaměstnání. Vysokopříjmová skupina zaměstnanců ale musí počítat s finančním stropem, který je v roce 2020 stanoven na 19 389 Kč měsíčně.

Jak je to s možností přivýdělku?

I v době registrace na Úřadu práce si můžete přivydělat, bohužel ale jenom na DPČ (dohodu o pracovní činnosti) a maximální výše výdělku může činit polovinu minimální mzdy, tedy aktuálně 7 300 Kč. Po dobu brigády ale automaticky přicházíte o vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Dobře tedy zvažte, zda se vám přivýdělek vyplatí.