Co se skrývá za P2P půjčkou?

Zkratka P2P pochází z angličtiny a je akronymem pro peer-to-peer, neboli půjčky rovného s rovným. Jde tedy o to, že finanční vztah se neodvíjí mezi bankou tedy institucí a klientem, ale mezi dvěma lidmi. Stále je tu však třetí strana jako prostředník. Jde obvykle o platformu, která tyto dva lidi, tedy zájemce o půjčku a zájemce o investici, spáruje.

Synonymem pro P2P půjčky je u nás Zonky

V České republice patří mezi nejznámější platformy tohoto druhu Zonky, jehož reklama hovořící o tom, že lidé půjčují lidem, velmi přesně popisuje princip fungování tohoto druhu finančních transakcí. V některých případech se i tyto platformy podílí na půjčení konkrétní částky a pomáhají dofinancovat některé půjčky.

Varianta P2B, o co jde?

Prakticky se jedná o podobný princip jako v případě P2P půjčky, s tím rozdílem, že investoři, tedy fyzické osoby půjčují právnickým osobám, tedy obvykle firmám, kterým se nedostává prostředků pro uskutečnění podnikatelských záměrů.

Kde se vzaly P2P půjčky?

Úplně poprvé se tento systém půjčování a investování objevil v roce 2005 ve Velké Británii. Za rok se rozšířil do USA a poté do celého světa. V České republice se první platforma pro poskytování P2P úvěrů objevila v roce 2010. Ve větší známost tento systém ale vstoupil až v roce 2015, kdy právě výše zmíněná společnost Zonky spustila úspěšnou reklamní kampaň, díky níž získala velké množství klientů.

Jak prakticky funguje P2P půjčka?

Chcete-li si půjčit v rámci systému P2P čeká vás několik kroků:

1. Platforma zprostředkovávající půjčku si žadatele prověří podobně jako kterýkoliv jiný bankovní i nebankovní poskytovatel půjčky. Zjišťuje se především:

 • výše jeho příjmu,
 • historie splácení minulých dluhů,
 • rozsah jeho aktuálních finančních závazků,
 • velikost výdajů,
 • přítomnost v registrech dlužníků,
 • a další důležité skutečnosti.

2. Poté je žadatel ohodnocen podobně jako například ve sportovní soutěži. S tím rozdílem, že v tomto případě počet bodů určuje jeho předpokládanou schopnost půjčku v budoucnosti splatit. Samozřejmě platí, že čím lepší skóre v tomto hodnocení žadatel o půjčku dostane, tím vyšší má šanci na nízký úrok a půjčení vyšší finanční částky.

3. Je vám nabídnut úrok, za který vám platforma bude ochotna zprostředkovat půjčku. Na některých platformách však věřitelé nabízejí klientům sami výši úroku, za kterou jim budou ochotni půjčit. V případě, že se vám jako dlužníkovi úrok nebude líbit, půjčovat si nemusíte. Jestliže však budete s podmínkami souhlasit, podepíšete smlouvu. Tento proces probíhá obvykle online.

4. Jakmile je žádost schválena a ohodnocena, je vystavena veřejně a lidé, kteří naopak P2P platformu berou jako prostředek pro investiční příležitost, do ní mohou začít investovat. Celková částka půjčky je obvykle poskytována několika investory. To jinými slovy znamená, že velikost investice je pro každého omezena maximální částkou tak, aby do jedné půjčky muselo vložit peníze více investorů a celá částka nemohla být poskytnuta pouze jedním člověkem.

5. Poté již probíhá vše podobně jako u běžné půjčky. Dojde tedy k předání finančních prostředků a v ideálním případě k běžnému splácení splátek, jejichž výše byla předem dohodnuta. Jsou vám tedy poslány na účet požadované peníze. Není potřeba se obávat, že by vám půjčka byla zamítnuta nebo jste dostali pouze její část z důvodu nízkého zájmu věřitelů.

Horší rating znamená vyšší úrok

Situace, kdy žadatel o půjčku dostane horší hodnocení, není ani zde ideální. Investorům to totiž sděluje, že pravděpodobně nebude schopen půjčku řádně splácet nebo ji v krajním případě nesplatí vůbec a věřitel může o své prostředky přijít. Na druhou stranu právě tato situace bývá vykoupena vyššími úroky pro investora, které musí dlužník následně splatit.

Jakou výši úroků lze na P2P platformě získat?

To záleží samozřejmě na hodnocení dlužníka. Obecně se rozpětí úročení pohybuje mezi 3 až 20%. Například právě společnost Zonky uvádí, že téměř polovina jejich klientů dosáhne na úrok do 6,99%. V případě neschopnosti splácet je i v případě P2P půjčky možno postupovat stejně jako u klasické půjčky, tedy požádat o:

 • refinancování půjčky,
 • konsolidaci více půjček,
 • v krajním případě o oddlužení či osobní bankrot.

Samozřejmě i v případě nesplácení P2P půjčky a neřešením situace musíte počítat s exekucí. Od běžné půjčky se tedy liší pouze vstup do transakce, celý zbytek procesu je pak téměř totožný. Stejně jako bankovní či nebankovní společnosti mohou i věřitelé v rámci P2P systému půjčku prodat sekundárnímu trhu, který zajistí její vymáhání.

Jak se chovat, pokud už na vás exekuce byla uvalena?

Nic není definitivní. I s touto situací se dá něco dělat. To v tomto případě znamená nestrkat hlavu do písku. Chcete-li minimalizovat náklady na exekuci, spolupracujte s exekutorem. I tak musíte počítat s dalšími financemi, které vás celé řízení bude stát. Není nutné je ale zbytečně navyšovat například o:

 • platby za pátrání, na které adrese se zdržujete,
 • náklady na otevření bytu zámečníkem,
 • prostředky za zbytečné doručování obsílek,
 • a další.

Zároveň se vyplatí navštívit exekutora co nejdříve a projevit dobrou vůli ke spolupráci. Dluh je možné uhradit přímo na místě. Pokud na jeho plné uhrazení nemáte, můžete ho alespoň snížit. Jestliže však nemáte pravidelné příjmy, musíte se připravit na to, že vám exekutor váš majetek zabaví a prodá ho v dražbě. Bohužel i její náklady budete muset uhradit, takže se celková výše dluhu opět mírně poupraví směrem vzhůru.

Proti exekuci se lze odvolat

Máte-li pocit, že vám byla provedena nezákonně anebo některé její kroky nebyly provedeny tak, jak měly být, můžete se soudně odvolat. Mohlo se například stát, že vám byl zabaven majetek, který nebyl váš, anebo vám byly obsílky zasílány na jinou adresu, než na které se zdržujete, a proto na ně nebylo možno reagovat. Situací, které nehrály při exekuci ve váš prospěch, mohlo být mnoho.

Raději se ale takto krajnímu řešení snažte předcházet nejlépe tak, že si půjčíte za co nejvýhodnějších podmínek. P2P půjčky jsou k tomu jako stvořené.

Výhody P2P půjček

 • P2P platformy se na rozdíl od bank zaměřují pouze na půjčky. Nepřibírají další služby klientům a v důsledku toho nemusí ani platit za kamennou pobočku či zaměstnance. Díky tomu jim stačí z úroků věřitele spotřebovat menší část a drtivá většina transakce pak probíhá mezi dlužníkem a věřitelem.

 • Výše úroku není fixní jako u banky, ale je závislá na podmínkách dlužníka. V rámci P2P lze tedy získat mnohem lepší úrok než v bance.

 • Díky rychlému prověření zájemce o půjčku a minimalizaci dalších s ní spojených úkonů je možné peníze klientovi poskytnout opravdu rychle. Celá transakce je tedy většinou mnohem rychlejší než v bance. To je ideální pokud potřebujete peníze ihned.

 • Zájemce o půjčku si v rámci P2P platformy půjčuje obvykle za konkrétním účelem, který musí zveřejnit. Například na vybavení domácnosti, rozjezd podnikání anebo na financování koupě nemovitosti. Právě na tom, jak dobře sepíše svůj příběh, závisí, zda mu budou ochotni věřitelé půjčit.

 • Předčasné splacení je v případě P2P půjčky vítáno, ne sankcionováno jako v případě jiných typů půjček. Proto, získáte-li nějaké peníze navíc, nebojte se je investovat do splacení půjčky.

 • Při půjčce v rámci P2P systému získáte férovější podmínky než v bance. Kromě nižšího úroku vás čeká také nižší celkové RPSN, protože nemusíte do nákladů půjčky započítávat poplatky bance.

Nevýhody P2P půjček

Samozřejmě nic není jen růžové. I P2P půjčky mají svoje nevýhody. Ty se ale vyskytují spíše na straně věřitele:

 • Na peníze půjčované prostřednictvím P2P platformy se nevztahuje pojištění, které je samozřejmostí například v případě termínovaného vkladu nebo spořicího účtu u banky. Na P2P platformu se totiž nevztahuje zákon č. 21/1992 Sb., který je závazný pro banky, stavební spořitelny, či družstva. Díky tomu nemusí své pohledávky pojistit.

 • V krajním případě, kdy dlužník není schopen splácet, může investor o své peníze přijít.

 • Výše úrokové sazby pro dlužníka se řídí jeho dluhovou minulostí a celkovou bonitou. Nic tedy nelze skrýt ani obejít. Jestliže jste v minulosti měli se splácením půjček potíže, pravděpodobně ani v rámci P2P platformy nedostanete výhodný úrok.