Co je podnikatelský úvěr?

Jednoduše řečeno jde o půjčku pro podnikatele, která je určena na rozvoj či samotný rozjezd podnikání, na zaplacení nenadálých výdajů i překlepnutí náročného období, kdy například z důvodu nečinnosti nezbývají peníze. Půjčka na podnikání je daňově uznatelná a její úroky patří obecně mezi nižší, proto je drobnými živnostníky i velkými podniky velmi oblíbena a často využívána. Obnosy peněz, které jsou v rámci podnikatelského úvěru půjčovány, bývají obecně vyšší než u běžných spotřebitelských úvěrů a mohou se pohybovat i v řádech desítek miliónů.

Podnikatelský versus spotřebitelský úvěr

Jako podnikatel si můžete vybrat, zda na financování vašeho byznysu použijete obyčejný spotřebitelský úvěr, který si může vzít prakticky kdokoliv a u něhož ale bohužel není možné přizpůsobit si parametry takříkajíc na tělo, anebo upřednostní úvěr podnikatelský. Máte-li na vyřízení úvěru více času a zároveň vám nechybí chuť řešit i detaily kvůli tomu, aby vám úvěr opravdu pomohl, vsaďte raději na úvěr pro podnikatele. Ten je totiž mnohem snáze přizpůsobitelný potřebám konkrétního podniku a dá se individuálně nastavit. Je určen pouze firmám a živnostníkům a není možné jej využít na soukromé účely.

Druhy podnikatelských úvěrů

Podnikatelský úvěr se může zaměřit na konkrétní cíl financování, například pořízení nového stroje, výrobní linky či koupi výrobní licence na konkrétní produkt anebo může být využit obecně na provoz podniku. Podle zaměření se podnikatelské úvěry rozdělují na 3 hlavní skupiny:

 • Investiční
 • Provozní
 • Kontokorentní

Setkat se však můžete také s:

Investiční půjčky

Investiční půjčky se vyznačují obecně nižším úrokem. Slouží k pořízení movitých i nemovitých věcí. Tedy všeho od budov po nákup nových zařízení a technologií. Financovat jimi můžete investiční celky, to znamená sestavy hmotného i nehmotného majetku.

Provozní podnikatelský úvěr

Ve srovnání s investičním úvěrem se peníze obvykle poskytují na kratší dobu. Zároveň však není nutné ručit za provozní úvěr majetkem podnikatele či firmy. Úroková sazba ale bývá ve srovnání s investičním úvěrem vyšší. Hlavním smyslem podnikatelského úvěru je pokrytí období dočasného nedostatku financí na provoz firmy. To může nastat například z důvodu pozdních plateb od odběratelů anebo v důsledku nějaké nenadálé situace. Dobrým příkladem může být i současná krize vzniklá v důsledku pandemie nového koronaviru.

Z provozního podnikatelského úvěru lze konkrétně financovat například:

 • nákup materiálu pro výrobu,
 • úhradu pohledávek,
 • pořízení zásob,
 • mzdy zaměstnanců,
 • a podobně.

Provozní podnikatelský úvěr lze poskytnout jako:

 • dlouhodobý,
 • střednědobý,
 • krátkodobý.

Při rozhodování o délce splatnosti provozního úvěru hraje roli především dosavadní doba podnikání a pak také druh pořizovaného majetku. Většinu ostatních podmínek provozního úvěru lze obvykle stanovit individuálně na míru podnikateli, který o půjčku žádá, a specifikům jeho podnikatelské činnosti.

Kontokorentní podnikatelský úvěr

Tento typ podnikatelského úvěru funguje podobně jako kontokorent čerpaný fyzickou osobou, který lze zřídit k běžnému účtu. Kontokorentní podnikatelský úvěr však může být poskytován na mnohem vyšší částky. Vyplatí se o něj zažádat v případě, kdy se podnikatel často dostává do finančních potíží v důsledku rozkolu mezi příjmy a výdaji. Například když je nutné nejdříve zaplatit dodavatelům a teprve potom obdrží platby od odběratelů. Kontokorentní podnikatelský úvěr se na rozdíl od kontokorentního úvěru pro soukromé osoby poskytuje na krátkou dobu.

Charakteristické vlastnosti podnikatelských úvěrů

Trh s podnikatelskými úvěry je opravdu rozsáhlý. Nabízet je mohou jak bankovní tak nebankovní subjekty a žádné speciální podmínky nejsou potřeba. Pro poskytovatele podnikatelských půjček platí prakticky stejná pravidla jako pro ty, kteří nabízejí běžné půjčky pro fyzické osoby.

Jaké znaky mají podnikatelské úvěry?

 • Sjednat si je může pouze firma, to znamená právnická osoba anebo fyzická osoba, která vlastní živnostenské oprávnění (OSVČ).
 • V některých případech je vyžadováno založení podnikatelského bankovního účtu.
 • Podnikatelskou půjčku si může sjednat i zaměstnanec, který má platný živnostenský list na provozování vedlejší činnosti.
 • Podnikatelské půjčky dokážou nabídnout mnohem vyšší finanční sumy než běžné spotřebitelské úvěry.
 • Neexistuje závazný právní rámec pro podnikatelské půjčky, vše je dáno pouze úvěrovou smlouvou.
 • Dlužník má ve srovnání s běžnými spotřebitelskými půjčkami jen velmi malou právní ochranu.

Výhody podnikatelských půjček

 • Finanční podpora pro rozjezd podnikání.
 • Nižší úrokové sazby.
 • Zažádat mohou zkušení i začínající podnikatelé, kteří ještě nepodávali daňové přiznání.
 • Snadná dostupnost podnikatelského úvěru i bez ručení či zástavy majetku.
 • Obecně jsou nabízeny i vyšší úvěrové částky klidně i v řádech desítek milionů korun.
 • Možnost dlouhodobého splácení - až desítky let.
 • Úroky z úvěru je možné odečíst od daňového základu.
 • Při sjednání podnikatelského úvěru v bance je možnost získání firemní platební karty.

Rizika podnikatelských úvěrů

 • Podnikatel nemá téměř žádnou právní ochranu.
 • Pokud není držitel půjčky schopen splácet, může po něm chtít věřitel splatit celý úvěr najednou, což může být pro mnohé firmy i živnostníky likvidační.
 • Někteří podnikatelé se zadlužují kvůli tomu, že se jim v podnikání nedaří. To přináší ještě větší dluhy.
 • Před uzavřením úvěrové smlouvy je potřeba pečlivě posoudit její návratnost.

Jak požádat o podnikatelský úvěr?

Podání žádosti o podnikatelský úvěr je velmi snadné, tedy pokud se nevydáte všanc bance a jejím úředníkům, pod palbou jejichž otázek může padnout i ten nejsmělejší podnikatelský plán. Banky jsou totiž svými striktními podmínkami zejména pro podnikatele pověstné. Je proto velmi pravděpodobné, že většina zájemců o podnikatelský úvěr u nich neuspěje.

Neuspěli jste v bance? Zkuste to jinde

Naštěstí jsou k dispozici i další alternativy v podobě nebankovních podnikatelských půjček, které pomohou rozjet podnikání i těm, které banka odmítla. Zažádat o nebankovní půjčku na podnikání je snadné. Vyberte si tu nejvýhodnější nabídku v souladu s vašimi podnikatelskými záměry a vyplňte online formulář. Za několik hodin se vám ozve oslovený poskytovatel s vyhodnocením vaší žádosti. Jestliže bude vaše bonita posouzena kladně, můžete mít peníze na účtu již do druhého dne.

Kdy požádat o podnikatelský úvěr a na co se při žádosti zaměřit?

O půjčku na podnikání žádejte tehdy, když jako aktivní podnikatelé potřebujete svůj byznys podpořit financemi z vnějšku a žádný sponzor není na obzoru. Ať již chcete z půjčky zafinancovat navýšení objemu zásob, rozšíření výroby anebo firemní automobilové flotily, vždy si přesně spočítejte, kolik potřebujete půjčit a kolik vás to bude stát. Rozhodně si neberte podnikatelský úvěr z pozice spotřebitele, který by si kvůli této možnosti narychlo zařizoval živnostenský list. Využití podnikatelského úvěru třeba na koupi osobního auta anebo na zaplacení jiných dluhů není příliš šťastným řešením, díky němuž se spíše dostanete do dluhové spirály.

Jelikož není zcela transparentně nastaven právní rámec podnikatelských úvěrů, buďte opravdu velmi obezřetní při uzavírání úvěrové smlouvy. Právě v ní totiž najdete veškeré informace včetně úroků, poplatků, splátkového kalendáře či výše splátek. Kromě toho by v ní také měly být sumarizovány práva dlužníka i poskytovatele půjčky a sankce při prodlení či naopak možnosti předčasného splacení.